PHUONGBAC.NET.VN
PHỤ TÙNG TRUYỀN ĐỘNG CÔNG NGHIỆP - THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

Vòng da & Vỏ suốt cho các máy kéo sợi - WRA

Hãng sản xuất: WRA RUBBER INDUSTRY

Ứng dụng: Ngành Dệt

Số lượng :

 

 

Shortstaple Spinning - Kéo sợi sơ ngắn:

 

Aprons – Vòng da

Short Cots – Vỏ suốt cao su

Drafting Cots – Vỏ suốt cao su máy ghép

Combing Cots – Vỏ suốt máy chải kỹ

Rubbing Aprons – Vòng da vê sợi

Cleaning Tubes - Ống làm sạch

 

Longstaple Spinning – Kéo sợi xơ dài:

 

Aprons – Vòng da

Short Cots – Vỏ suốt cao su

Drafting Cots – Vỏ suốt cao su máy ghép

Combing Cots – Vỏ suốt máy chải kỹ

Rubbing Aprons – Vòng da vê sợi

Cleaning Tubes - Ống làm sạch

Control Balloon Cots – Vỏ suốt khống chế Ba Lông

 

Open-end Spinning – Kéo sợi OE:

Open-End Cots Texturing - Vỏ suốt tạo nhún OE       

Drafting Cots - Vỏ suốt máy ghép            

Rubbing Aprons - Vòng da kéo dãn               

Cleaning Tubes - Ống vệ sinh

Texturing Apron - Vòng da tạo nhún        

Texturing Cots - Vỏ suốt tạo nhún

 

Carded Wool Spinning – Kéo sợi len thô:

Aprons - Vòng da          

Cots - Vỏ suốt cao su

 

Compact System – Hệ thống kéo sợi compact:

Compact Spinning Aprons - Vòng da xe sợi compact       

Compact Spinning Cots - Vỏ suốt xe sợi compact

Front/Back Cot – Vỏ suốt trước/sau

 

Air Jet System – Hệ thống kéo sợi bằng thổi khí:

 

 Top/Bottom Apron - Vòng da trên/dưới

 Front Cot – Vỏ suốt trước

 Back Cot – Vỏ suốt sau

 Front/Back Cot – Vỏ suốt trước/sau

 

Texturing – Tạo nhún:

Aprons – Vòng da

Cots – Vỏ suốt cao su

Nhân viên hỗ trợ


Thư viện

TƯ VẤN SỬ DỤNG VÀ CUNG CẤP PHỤ TÙNG CHUYỂN ĐỘNG CÔNG NGHIỆP

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN | LƯỢT TRUY CẬP:

Đào Công Tuấn      0902 588999 - 0969 558888