Vòng Bi Công Nghiệp SKF

 

 

Thông tin chi tiết vòng bi:

SKF là nhà cung cấp công nghệ hàng đầu thế giới từ năm 1907. Sức mạnh nền tảng của chúng tôi là khả năng liên tục phát triển các công nghệ mới – sau đó sử dụng các công nghệ này để tạo ra các sản phẩm mang lại lợi thế cạnh tranh cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi đạt được điều này bằng cách kết hợp kinh nghiệm thực tế trong hơn 40 ngành công nghiệp với kiến thức của chúng tôi qua các nền tảng công nghệ SKF: vòng bi và cụm vòng bi, phớt chặn dầu, cơ điện tử, dịch vụ và hệ thống bôi trơn. Thành công của chúng tôi dựa trên kiến thức này, nhân viên của chúng tôi và cam kết của chúng tôi với các nguyên tắc Chăm Sóc của SKF.

Tăng năng suất, giảm năng lượng

Trọng tâm của việc phát triển công nghệ của SKF hiện nay là nhằm giảm tác động tới môi trường của tài sản trong vòng đời của nó, cả trong hoạt động của chúng tôi và hoạt động của khách hàng. Danh mục sản phẩm BeyondZero SKF là ví dụ mới nhất về những gì mà SKF có để cung cấp trong lĩnh vực này.

CHỦNG LOẠI – MÃ HIỆU VÒNG BI SKF
24124CC/W33 H3136 32015X/Q NK100/26
24128CC/W33 H3140 32017X/Q NK22/16
24134CC/W33 H315 32018X/Q NK7/10TN
24136CC/W33 H316 32019X/Q NKI42/30
24138CCK/C2LW33VG004 H317 3201A-2ZTN9/MT33 NKIS/25
24148CC/W33 H318 3201ATN9 NKXR30Z
24156CC/C3W33 H319 32020X/Q NUKR90A
29322E H320 32022X/Q NUTR3072A
29326E H322 32024X NUTR35X
29340E HM48T 32026X NUTR50110A
29344E HMV 15E 32028X NUTR30
29413E HMV 24E 32030X OH3044H
29420E HMV 34E 3202A-2ZTN9 P62
29422E HMV 40E 3202ATN9 PFT52
29430E HMV 44E 32030X QJ210MA
29434E HN 15 32034X QJ213MA
29436E HN 17 3203A-2RS1TN9/MT33 QJ216MA
29438E HNM 10 3203A-2ZTN9/MT33 QJ218N2MA
29440E HNM 11 3203ATN9 QJ219N2MA
29448E HNMH 3204A-2ZTN9/MT33 QJ220N2MA
29472EM I-120018 3204ATN9 QJ224N2MA
29480EM I40*45*20 3205A-2RS1TN9/MT33 QJ228N2MA
30203J2 5 K-3920 3205A-2ZTN9 QJ230N2MA
30204J2/Q KM1 3205ATN9 QJ306MA
30205J2/Q KM10 3206A-2RS1TN9/MT33 QJ307MA
30206J2/Q KM11 3206A-2ZTN9 QJ308MA
30207J2/Q KM12 3206ATN9 QJ310MA
30208J2/Q KM13 3207A-2RS1TN9/MT33 QJ312N2MA/C 2L
30209J2/Q KM14 3207A-2ZTN9 QJ313MA
30210J2/Q KM15 3207ATN9 QJ314MA
30211J2/Q KM16 3207ATN9/C3 QJ315N2MA
30212J2/Q KM17 3208A-2RS1TN9/MT33 QJ318N2MA
30213J2/Q KM18 3208A-2ZTN9 QJ320N2MA
30214J2 KM19 3208ATN9 QJ322N2MA
30215J2 KM21 3208ATN9/C3 QJ324N2MA/C3
30216J2 KM22 3209A-2ZTN9/MT33 QJ326N2MA
30217J2 KM23 3209ATN9 R313824
30218J2 KM24 3210A-2RS1TN9/MT33 RNA4914
30220J2 KM25 3210A-2ZTN9/MT33 RNU204ECP
30222J2 KM26 3210ATN9 RNU305
30224J2 KM28 3212A RNU306
30230 KM30 321 SA25ES
30303J2 KM34 3217A SA30C
30304J2 KM36 3218A SAKAC25M
30305J2 KM40 32205BJ2/Q SAKB10F
30306J2/Q KM5 32206J2/Q SAKB16F
30307J2 KM6 32207J2/Q SI25ES
30308J2/Q KM7 32208J2/Q SI35ES-2RS

CÔNG TY PHƯƠNG BẮC xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong  thời gian qua!

Quý khách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG BẮC

Địa chỉ: Số 6 Đặng Văn Ngữ – Đống Đa – Hà Nội, Việt Nam.

Tel/Fax : 0243 5771 228 / 0243 5771 229 – Mobile: 0969 55 8888

Website: www.phuongbac.net.vn

Email: phuongbac2006@vnn.vn